top of page

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizjoterapia od serca <3

„Rehabilitacja winna być integralną częścią postępowania dla każdego chorego na serce”

Rehabilitacja kardiologiczna skierowana jest do osób po incydentach sercowo-naczyniowych (zawał serca), operacjach kardiochirurgicznych, zabiegach rewaskularyzacyjnych, operacjach wad serca, wszczepieniu urządzeń wspomagających pracę serca, z niewydolnością lub chorobą niedokrwienną serca. Bardzo ważne jest aby po leczeniu szpitalnym pacjenci kardiologiczni kontynuowali aktywność ruchową. Nasza Fundacja bezpłatnie zapewnia odpowiednie warunki, poradnictwo i bezpieczeństwo w trakcie późnego etapu rehabilitacji kardiologicznej.

Kto może starać się o naszą pomoc?

Rehabilitacja skierowana jest do osób po zawale serca, operacjach kardiochirurgicznych, zabiegach rewaskularyzacyjnych, operacjach wad serca, wszczepieniu urządzeń wspomagających pracę serca, z niewydolnością lub chorobą niedokrwienną serca, którzy zakończyli I i II etap rehabilitacji kardiologicznej i chcieliby w bezpieczny sposób kontynuować dotychczasową aktywność fizyczną. Z rehabilitacji w Fundacji mogą skorzystać również osoby zagrożone chorobami sercowo-naczyniowymi (z nadciśnieniem, cukrzycą, wywiadem rodzinnym etc.).

Na czym polega udzielana pomoc?

W ramach Fundacji prowadzimy bezpłatnie III etap rehabilitacji kardiologicznej - rehabilitację późną/prozdrowotny tryb życia. Jest to etap rehabilitacji realizowany w warunkach ambulatoryjnych. Służy dalszej poprawie tolerancji wysiłku, podtrzymaniu dotychczasowych efektów leczenia i rehabilitacji oraz zmniejszeniu ryzyka nawrotu choroby.

Rehabilitacja kardiologiczna w naszej Fundacji realizowana jest poprzez: ćwiczenia grupowe na sali gimnastycznej (1–2 razy w tygodniu), trening na cykloergometrze lub bieżni, trening oporowy w formie stacyjnej, dodatkowo planowane są również marsze oraz zajęcia pływania i ćwiczenia w wodzie. 

Przed przystąpieniem do rehabilitacji przeprowadzone jest dokładne badanie fizjoterapeutyczne kwalifikujące do rehabilitacji, które jest powtarzane w regularnych odstępach czasu. 

Rehabilitacja prowadzona jest pod nadzorem wykwalifikowanego i doświadczonego personelu.

Jakie są warunki przyznania pomocy przez Fundację?

Warunkiem przyznania pomocy jest podpisanie porozumienia, po uprzednim rozpatrzeniu przesłanych do Fundacji dokumentów. Fundacja ma prawo prosić o uzupełnienie dokumentów.

Wysłanie dokumentów nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy. Fundacja może podjąć decyzję o przyznaniu pomocy w momencie, gdy zostanie zgromadzona pełna dokumentacja.

Przyznajemy pomoc tylko w postaci bezpłatnej rehabilitacji, nie udzielamy pomocy finansowej.

W jaki sposób zwrócić się z prośbą o pomoc?

Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej pod adresem: fundacja.rehatrainer@gmail.com. Lista niezbędnych dokumentów poniżej. Możecie Państwo również wypełnić formularz: https://forms.gle/gqextLnPQHU2RwPY9 Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.

 

Niezbędne dokumenty:

  • kserokopie dokumentów leczenia oraz zaświadczenia lekarskie potwierdzające aktualny stan zdrowia.

 

Wsparcie

Środki Fundacji pochodzą z działalności komercyjnej oraz darowizn darczyńców. Będziemy wdzięczni za każdą okazaną pomoc i wsparcie.

Jedną z możliwości wsparcia naszej Fundacji jest korzystanie z serwisu FaniMani.pl. Dzięki FaniMani.pl możesz bezpłatnie pomagać przy okazji zakupów w Internecie. Wystarczy, że przed zakupami Aktywujesz Darowiznę (1 kliknięcie!), a określony na stronie procent darowizny trafi do organizacji, którą wybierzesz. W ten sposób każdy wygrywa - Ty masz produkt w tej samej cenie, organizacja darowiznę, a sklep internetowy dzieląc się zyskiem zdobywa lojalnych klientów. 

83 Rehatrainer.jpg
bottom of page