top of page

Zaopatrzenie w wyroby medyczne, protezowanie i aparatowanie kończyn górnych, dolnych i tułowia

Price

915

Duration

29.11-1.12.2024

Enroll

About the Course

Cel kursu:

1) umiejętność dobrania odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego w sposób adekwatny do dysfunkcji narządu ruchu oraz współpracy z ortopedą i technikiem w tym zakresie. Zakres wiedzy teoretycznej:  W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę: 1) urazy i amputacje w kończynie górnej i dolnej; 2) zwichnięcia: urazowe, nawykowe; 3) urazy kręgosłupa; 4) problemy kliniczne i psychologiczne po amputacjach kończyn; 5) przygotowanie kikuta do protezowania; 6) protezy kończyn górnych (ręki, przedramienia, ramienia, zawieszenia protez kończyn górnych); 7) protezy kończyn dolnych (tymczasowe, w obrębie stopy, goleni, uda, wyłuszczenia w stawie biodrowym); 8) ortezy kończyn górnych i dolnych; 9) ortezy tułowia; 10) pomoce pionizacyjne (w tym pionizator) i lokomocyjne (balkoniki, kule, laski, wózki inwalidzkie i inne); 11) obuwie ortopedyczne; 12) pomoce pielęgnacyjne życia codziennego; 13) pomoce techniczne i środki pomocnicze. Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć umiejętności: 1) doboru odpowiedniego zaopatrzenia w wyroby medyczne adekwatnie do dysfunkcji; 2) pracy w zespole interdyscyplinarnym - dopasowanie i ocena wykonanego i dobranego zaopatrzenia ortopedycznego.

Czas trwania kursu: 24 godziny dydaktyczne (3 dni robocze)


Forma realizacji kursu: stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Your Instructor

bottom of page