top of page

Terapia przeciwobrzękowa

Price

915

Duration

28-30.06.2024

Enroll

About the Course

Cele kursu:

1) nauka badania pacjenta z obrzękami; 2) nauka badania tętna na tętnicach kończyn dolnych oraz odnajdywania i oceny węzłów chłonnych; 3) nauka prawidłowego wykonania technik i chwytów stosowanych w drenażu limfatycznym; 4) nauka podejmowania trafnych decyzji, co do wyboru poszczególnych technik leczniczych w wybranych jednostkach chorobowych. Zakres wiedzy teoretycznej:  W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę: 1) mechanizm działania manualnego drenażu limfatycznego; 2) diagnostyka obrzęku limfatycznego; 3) obrzęk limfatyczny i jego patofizjologia; 4) pierwotny obrzęk limfatyczny; 5) wtórny obrzęk limfatyczny; 6) złośliwe obrzęki limfatyczne; 7) ryzyko przerzutów przez drenaż limfatyczny; 8) profilaktyka obrzęku limfatycznego; 9) psychologiczne aspekty terapii pacjentów z obrzękiem limfatycznym w przebiegu choroby nowotworowej; 10) konsekwencje obrzęku limfatycznego i radioterapii; 11) wskazania i przeciwwskazania do drenażu limfatycznego; 12) wskazania i przeciwwskazania do kompresoterapii; 13) obrzęk żylny; 14) wskazania do drenażu limfatycznego przy obrzękach żylnych i żylnolimfatycznych; 15) terapia kompresyjna przy obrzękach żylnych; 16) obrzęk tłuszczowy -patofizjologia, diagnostyka i terapia; 17) obrzęk limfatyczny w zaawansowanej chorobie nowotworowej; 18) obrzęk mieszany po amputacjach kończyn dolnych i górnych. Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć przedstawione poniżej umiejętności: 1) diagnostyka obrzęku limfatycznego; 2) podstawowe techniki manualnego drenażu limfatycznego; 3) manualny drenaż poszczególnych segmentów: szyja, twarz, kończyna górna, grzbiet, obręcz biodrowa, klatka piersiowa, kończyna dolna; 4) techniki specjalne manualnego drenażu limfatycznego; 5) terapia ruchowa w połączeniu z manualnym drenażem limfatycznym; 6) drenaż limfatyczny i terapia kompresyjna u pacjentów z wtórnym obrzękiem limfatycznym kończyn górnych; 7) drenaż limfatyczny i terapia kompresyjna u pacjentów z pierwotnym obrzękiem limfatycznym kończyn dolnych; 8) drenaż limfatyczny i terapia kompresyjna u pacjentów z obrzękiem żylnym; 9) drenaż limfatyczny i terapia kompresyjna u pacjentów z obrzękiem tłuszczowym; 10) drenaż limfatyczny, terapia ruchowa oraz terapia oddechowa; 11) postępowanie terapeutyczne przy owrzodzeniach podudzi; 12) postępowanie terapeutyczne przy obrzęku limfatycznym w zaawansowanej chorobie nowotworowej; 13) postępowanie terapeutyczne przy obrzękach mieszanych po amputacjach kończyn –opracowanie kikutów.


Czas trwania kursu: 24 godziny dydaktyczne (3 dni robocze)


Forma realizacji kursu: stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Your Instructor

bottom of page