top of page

Różnicowanie przyczyn dolegliwości bólowych z uwzględnieniem przyczyn spoza układu ruchu

Price

1515

Duration

3-7.10.2024

Enroll

About the Course

Cel kursu:

1) nauka różnicowania przyczyn dolegliwości bólowych z uwzględnieniem przyczyn spoza układu ruchu. Zakres wiedzy teoretycznej:  W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę: 1) różnica między diagnostyką, a skriningiem; 2) zasady zbierania wywiadu ogólnego, także w kierunku innych chorób spoza układu ruchu; 3) przyczyny bólu i dysfunkcje układu ruchu; 4) różnicowanie przyczyn dolegliwości bólowych z uwzględnieniem przyczyn spoza układu ruchu; 5) rodzaje bólu i wzorce bólów trzewnych, możliwe źródła bólu, różnicowanie go oraz mechanizmy rzutowania; 6) ból i dysfunkcje nerwowo-mięśniowe i mięśniowo-szkieletowe o podłożu układowym. Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć przedstawione poniżej umiejętności: 1) analizy klinicznej, analizy różnicowej, przeprowadzenia testów diagnostycznych, analizy badań obrazowych w dysfunkcjach odcinka szyjnego kręgosłupa w aspekcie przydatności do programowania fizjoterapii; 2) analizy klinicznej, analizy różnicowej, przeprowadzenia testów diagnostycznych, analizy badań obrazowych w dysfunkcjach odcinka piersiowego kręgosłupa w aspekcie przydatności do programowania fizjoterapii; 3) analizy klinicznej, analizy różnicowej, przeprowadzenia testów diagnostycznych, analizy badań obrazowych w dysfunkcjach odcinka lędźwiowego kręgosłupa w aspekcie przydatności do programowania fizjoterapii; 4) analizy klinicznej, analizy różnicowej, przeprowadzenia testów diagnostycznych, analizy badań obrazowych w dysfunkcjach kończyny górnej w aspekcie przydatności do programowania fizjoterapii; 5) analizy klinicznej, analizy różnicowej, przeprowadzenia testów diagnostycznych, analizy badań obrazowych w dysfunkcjach kończyny dolnej w aspekcie przydatności do programowania fizjoterapii.


Czas trwania kursu: 40 godzin dydaktycznych (5 dni roboczych)


Forma realizacji kursu: stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Your Instructor

Anna Kubsik-Gidlewska, Wojciech Zjawiony

Anna Kubsik-Gidlewska, Wojciech Zjawiony

dr n.med. Anna Kubsik-Gidlewska, Specjalista Fizjoterapii, Osteopata, Terapeuta Manualny.
Absolwentka magisterskich i doktoranckich studiów kierunku Fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz absolwentka Akademii Osteopatii w Warszawie. Pracownik Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi, adiunkt Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na Wydziale Nauk o Zdrowiu. Prywatny Gabinet Fizjoterapii i Osteopatii - OsteoPoint w Łodzi.

bottom of page