top of page

Praktyczny kurs I-szej pomocy

Price

915

Duration

18-20.10.2024

Enroll

About the Course

Cel kursu:

1) omówienie zagadnień z zakresu sposobu udzielania pierwszej pomocy. Zakres wiedzy teoretycznej:  W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę: 1) bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy; 2) ocena stanu poszkodowanego; 3) wywiad z poszkodowanym; 4) ewakuacja poszkodowanego z miejsca zdarzenia; 5) wzywanie pomocy.

Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć przedstawione poniżej umiejętności: 1) bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy; 2) ocena stanu poszkodowanego, wywiad z poszkodowanym; 3) ewakuacja, wzywanie pomocy; 4) pozycja bezpieczna, przewracanie z brzucha na plecy; 5) postępowania z ranami, opatrywanie ran; 6) postępowanie w porażeniu prądem; 7) postępowanie w omdleniu; 8) postępowanie z poszkodowanym z bólem w klatce piersiowej; 9) postępowanie z podejrzeniem udaru mózgu; 10) postępowanie w napadzie drgawek; 11) postępowanie z poszkodowanym z dusznością; 12) postępowanie w cukrzycy; 13) postępowanie w zatruciu; 14) postępowanie we wstrząsie krwotocznym i alergicznym; 15) postępowanie w zadławieniu; 16) resuscytacja krążeniowo–oddechowa oraz resuscytacja krążeniowo–oddechowa z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

Czas trwania kursu: 24 godziny dydaktyczne (3 dni robocze)


Forma realizacji kursu: stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Your Instructor

bottom of page