top of page

Fizjoterapia u dzieci ryzyka

Price

915

Duration

3 dni

Enroll

About the Course

Cele kursu:

1) rozszerzenie wiedzy na temat fizjoterapii dzieci ryzyka;

2) przygotowanie uczestnika do przeprowadzenia diagnozy neurorozwojowej.


Zakres wiedzy teoretycznej:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę:

1) prawidłowy rozwój dziecka i zaburzenia rozwoju;

2) testy i ocena rozwoju;

3) wady wrodzone narządu ruchu (ubytki i deformacje wrodzone, dysplazja stawów biodrowych, stopa końsko-szpotawa);

4) uszkodzenia Ośrodkowego Układu Nerwowego;

5) kręcz szyi;

6) przepukliny oponowo-rdzeniowe;

7) dystrofie mięśniowe;

8) skoliozy (wrodzone, idiopatyczne, wtórne);

9) wady postawy – zasady i metody postępowania korekcyjnego;

10) leczenie ograniczeń ruchomości stopy u dzieci;

11) podstawowe metody neurorehabilitacji dzieci ( Bobath, Vojty, SI).


Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć przedstawione poniżej umiejętności:

1) umiejętność oceny rozwoju psychoruchowego dziecka wg. odpowiednich skal;

2) umiejętność doboru i dopasowania odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego;

3) umiejętność zinterpretowania zdjęcia RTG dla potrzeb fizjoterapii;

4) umiejętność przeprowadzenia kompleksowego usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami postawy i bocznym skrzywieniem kręgosłupa z wykorzystaniem metod specjalnych (np. NDT Bobath, Vojty, SI);

5) umiejętność zaproponowania, przygotowania i wdrożenia programu profilaktyki ćwiczeń usprawniających;

6) umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym na rzecz trudnych problemów pacjenta.


Czas trwania kursu: 24 godziny dydaktyczne (3 dni robocze)


Forma realizacji kursu: stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Your Instructor

Monika Wutke, Anita Haralabidis

Monika Wutke, Anita Haralabidis

bottom of page