top of page

Fizjoterapia oparta na faktach

Price

Duration

13.04.2024

Enroll

About the Course

Cele kursu:

1) poznanie etapów pracy naukowej;

2) poznanie metod badań naukowych;

3) poznanie obiektów i przedmiotów badań naukowych;

4) medycyna oparta na dowodach - pomost pomiędzy nauką, a praktyką kliniczną.


Zakres wiedzy teoretycznej:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę:

1) zdrowie i choroba jako przedmiot poznania naukowego;

2) poznanie naukowe od starożytności do współczesności;

3) struktura pracy naukowej, zasady etyki i kryteria autorstwa.


Wykaz umiejętności praktycznych: W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć umiejętności:

1) w podejmowaniu decyzji dotyczących opieki zdrowotnej nad pacjentem w oparciu o wyniki badań, znajomość hierarchii wiarygodności danych naukowych;

2) z zakresu podstawowych pojęć oraz współczesnych metod naukowych stosowanych w naukach medycznych.


Czas trwania kursu: 8 godzin dydaktycznych (1 dzień roboczy)


Forma realizacji kursu: z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Your Instructor

Katarzyna Glibov

Katarzyna Glibov

dr n.med. Katarzyna Glibov, specjalista fizjoterapii. Klinika Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

bottom of page