top of page

Farmakoterapia dla potrzeb fizjoterapii

Price

915

Duration

13-15.09.2024

Enroll

About the Course

Cele kursu:

1) zdobycie wiedzy na temat zagadnień farmakokinetyki i farmakodynamiki leków; 2) zdobycie wiedzy na temat postaci leków do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego oraz sposobów wprowadzania leków do organizmu; 3) zdobycie wiedzy na temat najważniejszych grup leków mających obecnie zastosowanie w fizjoterapii (ze szczególnym uwzględnieniem leków przeciwbólowych, obniżających napięcie mięśni, przyspieszających gojenie ran, leków stosowanych do jonoforezy i fonoforezy, środków stosowanych do masażu, kąpieli leczniczych i inhalacji); 4) zdobycie wiedzy na temat mechanizmów ich działania na organizm człowieka, działań niepożądanych i toksycznych; .  Zakres wiedzy teoretycznej:  W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę: 1) wiadomości ogólne o lekach: a) definicja leku, pochodzenie leku, b) dawki, dawkowanie leków u dzieci i osób starszych, c) działanie niepożądane i toksyczne leków, d) czynniki modyfikujące działanie leków, e) sposoby wprowadzania leków do organizmu, f) przykładowe postaci leków; 2) niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ): a) mechanizm działania, wskazania i przeciwwskazania do stosowania, b) przegląd wybranych grup NLPZ; 3) preparaty roślinne wykorzystywane w fizjoterapii: a) w bólach stawowo-mięśniowych, w leczeniu niewydolności żylnej, b) zioła pojedyncze i mieszanki ziołowe; 4) środki pielęgnacyjne, przegląd wybranych preparatów: a) preparaty pochodzenia naturalnego stosowane w leczeniu blizn i bliznowców, b) emolienty -definicja, zastosowanie, działanie na skórę, c) sporządzanie kremu i peelingu z surowców antyalergicznych; 5) suplementacja w fizjoterapii; 6) metody wprowadzania leków w fizjoterapii; 7) interakcje leków w fizjoterapii; 8) metody leczenia bólu - rodzaje bólu i metody leczenia bólu.   Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć przedstawione poniżej umiejętności: 1) uzyskanie wiedzy na temat grup leków stosowanych w zabiegach fizykoterapeutycznych w oparciu o wiedzę dotyczącą ich działania oraz interakcji leków; 2) nabycie szerszych umiejętności wykorzystania leków w zabiegach fizykoterapeutycznych w różnych jednostkach chorobowych.

Czas trwania kursu: 24 godziny dydaktyczne (3 dni robocze)


Forma realizacji kursu: z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Your Instructor

bottom of page