top of page

Diagnostyka obrazowa dla potrzeb fizjoterapii – USG, radiologia (stawów, kręgosłupa, TK, MRI), EMG, EEG)

Price

1515

Duration

5-7.04.2024

Enroll

About the Course

Cele kursu:

1) zapoznanie z możliwościami współcześnie stosowanych metod diagnostyki obrazowej, zasadami oceny i interpretacji opisów badań przygotowanych przez specjalistów (radiologów) oraz wskazanie korelacji pomiędzy wynikiem badania a konkretną patologią i badaniem funkcjonalnym przeprowadzonym przez fizjoterapeutę;

2) zapoznanie z najczęstszymi patologiami/jednostkami chorobowymi wykrywanymi poprzez badania obrazowe w aspekcie przydatności do programowania fizjoterapii;

3) umiejętność wykrywania patologii wymagających ponownej lub pilnej konsultacji lekarskiej. Zakres wiedzy teoretycznej:


W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę:

1) rodzaje badań obrazowych, zasady doboru badań – algorytm od objawu do obrazu,

2) znajomość norm radiologicznych stanowiących wyjściowe parametry przy rozpoznawaniu patologii;

3) rozpoznawanie artefaktów oraz fałszywego obrazu normy i patologii;

4) analiza zdjęć i interpretacji opisów przygotowanych przez specjalistów (radiologów) RTG, MRI, TK, EEG, EMG, RUSI (Rehabilitative Ultrasound Imaging) w aspekcie przydatności do programowania fizjoterapii;

5) scyntygrafia i jej znaczenie w diagnostyce.


Wykaz umiejętności praktycznych: W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć umiejętności:

1) RTG (zdjęcia RTG) - rozpoznawania struktur anatomicznych i ocena patologii w aspekcie przydatności do programowania fizjoterapii;

2) TK (tomografia komputerowa) - rozpoznawania struktur anatomicznych i ocena patologii w aspekcie przydatności do programowania fizjoterapii;

3) MRI (rezonans magnetyczny) - rozpoznawania struktur anatomicznych i ocena patologii w aspekcie przydatności do programowania fizjoterapii;

4) RUSI (Rehabilitative Ultrasound Imaging) - rozpoznawania struktur anatomicznych i ocena patologii w aspekcie przydatności do programowania fizjoterapii;

5) analizy zdjęć i interpretacji opisów (RTG, MRI, TK, EEG, EMG, USG) przygotowanych przez specjalistów (radiologów) dla potrzeb fizjoterapii;

6) przeprowadzenia testów funkcjonalnych pod kontrolą USG dla potrzeb programowania fizjoterapii;

7) przeprowadzenie fizjoterapii pod kontrolą USG.


Czas trwania kursu: 40 godzin dydaktycznych (5 dni roboczych)


Forma realizacji kursu: stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Your Instructor

Piotr Grzelak

Piotr Grzelak

dr hab. n. med. prof. UM Piotr Grzelak specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
Absolwent Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi. Od listopada 2014 roku Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Od czerwca 2015 roku członek Rady Naukowej ICZMP, a od czerwca 2016 profesor nadzwyczajny ICZMP. Jako specjalista prowadzi liczne kursy i szkolenia z zakresu radiologii, diagnostyki obrazowej, m. in. ultrasonografii dopplerowskiej. Od początku kariery zawodowej zajmuje się również badaniami układu kostno - szkieletowego. Jego pasją, poza zainteresowaniami zawodowymi jest sport – tenis, narciarstwo, biegi długodystansowe, a także turystyka oraz informatyka medyczna.

bottom of page