top of page

Diagnostyka i fizjoterapia w zaburzeniach układu moczowo – płciowego i wydalniczego

Price

Duration

14-16.06.2024

Enroll

About the Course

Cel kursu:

1) zapoznanie z możliwościami wykorzystania różnych technik fizjoterapeutycznych przywracających lub poprawiających funkcje układu moczowo-płciowego. Zakres wiedzy teoretycznej: W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę: 1) schorzenia wpływające bezpośrednio na funkcję pęcherza;

2) schorzenia i sytuacje, które mogą przyczyniać się do nietrzymania moczu poprzez zwiększenie ciśnienia wewnątrzbrzusznego;

3) patofizjologia i czynniki ryzyka w nietrzymaniu moczu i stolca;

4) wysiłkowe nietrzymanie moczu, nietrzymanie moczu z naglącym parciem; 5) postępowanie w nietrzymaniu moczu u kobiet i mężczyzn;

6) interwencje behawioralne w leczeniu nietrzymania moczu (trening pęcherza, styl życia, regulacja masy ciała, racjonalne spożycie płynów, ograniczenie spożycia kofeiny);

7) interwencje chirurgiczne w wysiłkowym nietrzymaniu moczu;

8) badanie w zaburzeniach układu moczowo-płciowego (wywiad, badanie fizykalne, narzędzia oceny, składowe podstawowego badania fizjoterapeutycznego pacjentów z nietrzymaniem moczu, specyficzne badanie dla kobiet, specyficzne badanie dla mężczyzn);

9) kwantyfikacja funkcji mięśni dna miednicy - skala Brink i zmodyfikowana skala Oxford. Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć przedstawione poniżej umiejętności:

1) przeprowadzenia podstawowego badania i oceny zaburzeń układu moczowopłciowego oraz wydalniczego (wywiad, badanie fizykalne);

2) przeprowadzenia podstawowych interwencji terapeutycznych (ćwiczenia mięśni dna miednicy, biofeedback, elektrostymulacja, ciężarki dopochwowe, plastrowanie dynamiczne.


Czas trwania kursu: 24 godziny dydaktyczne (3 dni robocze)


Forma realizacji kursu: stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.


Your Instructor

dr n. med. Małgorzata Kilon, specjalista fizjoterapii

dr n. med. Małgorzata Kilon, specjalista fizjoterapii

bottom of page