top of page

Diagnostyka funkcjonalna w chorobach układu krążenia i oddechowego

Price

550

Duration

14.12.2024

Enroll

About the Course

Cele kursu:

1) zapoznanie z badaniem podmiotowym i przedmiotowym w chorobach układu krążenia i układu oddechowego; 2) zapoznanie z objawami wymagającymi ponownej lub pilnej konsultacji lekarskiej; 3) poznanie metod diagnostycznych stosowanych w rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej; 4) poznanie zasad wykonywania badań diagnostycznych przydatnych w postępowaniu fizjoterapeutycznym. Zakres wiedzy teoretycznej:  W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę: 1) metody diagnostyczne stosowane w rehabilitacji kardiologicznej i pulmonologicznej –badanie tętna, pomiar ciśnienia tętniczego, EKG, ECHO serca, RTG klatki piersiowej; 2) badania czynności wentylacyjnej płuc – spirometria, testy odwracalności obturacji oskrzeli, testy na nadreaktywność oskrzeli; 3) znaczenie badania spirometrycznego w chorobach układu oddechowego; 4) sytuacje wymagające ponownej lub pilnej konsultacji lekarskiej; 5) test wysiłkowy – zasada prawidłowego wykonania, przygotowanie pacjenta, interpretacja wyniku, wskazania i przeciwwskazania; 6) układ krążenia, a wysiłek fizyczny w warunkach fizjologii i u osób z chorobami układu krążenia; 7) układ oddechowy, a wysiłek fizyczny w warunkach fizjologii i u osób z chorobami układu oddechowego; 8) przydatność w postępowaniu fizjoterapeutycznym badań diagnostycznych m.in. badań czynności wentylacyjnej płuc i testów wydolnościowych –kwalifikacja do rehabilitacji; 9) inne metody diagnostyczne i usprawniające w chorobach układu krążenia i oddechowego – diagnostyka i terapia w wirtualnej rzeczywistości, diagnostyka i terapia metodą biofeedbacku. Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć umiejętności: 1) umiejętność rozpoznawania przyczyn dolegliwości bólowych w obrębie górnej części tułowia i klatki piersiowej; 2) przeprowadzenie badania czynności wentylacyjnej płuc –spirometria, próba rozkurczowa; 3) przeprowadzenie testów wydolnościowych w kardiologii i pulmonologii, wg różnych rodzajów testów – na ergometrze rowerowym, bieżni, testów marszowych, ergospirometrii oraz ich interpretacja; 4) analiza EKG – na co fizjoterapeuta powinien zwrócić uwagę; 5) analiza RTG – na co fizjoterapeuta powinien zwrócić uwagę; 6) analiza ECHO serca - na co fizjoterapeuta powinien zwrócić uwagę; 7) kwalifikacja i planowanie rehabilitacji pulmonologicznej i kardiologicznej.

Czas trwania kursu: 40 godzin dydaktycznych (5 dni roboczych)


Forma realizacji kursu: stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Your Instructor

bottom of page