top of page

Anatomia palpacyjna z elementami terapii manualnej i lokalizacją TrP

Price

1515

Duration

19-23.09.2024

Enroll

About the Course

Cele kursu:

1) nauka badania palpacyjnego struktur anatomicznych: przepona, kręgosłup, kończyna dolna, kończyna górna; 2) nauka badania tętna na tętnicach kończyn dolnych 3) nauka badania wrażliwości struktur nerwowych 4) nauka odnajdywania i oceny węzłów chłonnych; 5) nauka wykonywania wybranych technik manualnych na przeponie, kręgosłupie oraz stawach kończyny dolnej i górnej. Zakres wiedzy teoretycznej:  W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę: 1) anatomia palpacyjna. Kostne punkty odniesienia, struktury mięśniowe i naczyniowo-nerwowe; 2) wybrane, najskuteczniejsze techniki rozluźniania struktur mięśniowopowięziowych oparte na technikach masażu głębokiego, technikach energizacji mięśni, technikach rozluźniania mięśniowo-powięziowego i innych technikach terapii manualnej mających pochodzenie w osteopatii. Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć umiejętności: 1) badania palpacyjnego struktur anatomicznych: przepona, kręgosłup, kończyna dolna, kończyna górna; 2) badania tętna na tętnicach kończyn dolnych i kończyn górnych 3) badania wrażliwości struktur nerwowych 4) odnajdywania i oceny węzłów chłonnych; 5) wykonywania wybranych technik manualnych na: przeponie, kręgosłupie, kończynach dolnych, kończynach górnych.

Czas trwania kursu: 40 godzin dydaktycznych (5 dni roboczych)


Forma realizacji kursu: stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Your Instructor

bottom of page