top of page

Medyczny trening terapeutyczny

Indywidualnie dobrany i nadzorowany przez fizjoterapeutę trening medyczny.

  • 1 godz
  • 150 złotych polskich
  • Antoniego Odyńca

Opis usługi

TRENING DLA OSÓB O WYJĄTKOWYCH POTRZEBACH *Miejsce dostosowane do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich* Specjalistyczny trening skierowany dla osób z dolegliwościami: Ortopedycznymi Kardiologicznymi Neurologicznymi Metabolicznymi Onkologicznymi Trening rozpoczyna się dokładnym badaniem fizjoterapeutycznym, na podstawie którego ustalony zostaje plan treningowy. Każdy trening odbywa się pod nadzorem odpowiednio wykwalifikowanego trenera medycznego, który na bieżąco monitoruje rezultaty, wprowadza progres lub modyfikacje treningów. Treningi mogą być prowadzone dla osób zdrowych w ramach profilaktyki zdrowotnej.


Dane kontaktowe

  • Antoniego Odyńca 38, Łódź, Poland


bottom of page